SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Bu başlıkla yapılacak bir konuşmayı 2 ana bileşene ayırmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi kadın kooperatifleri üzerine yapılan istatistiklere pek  yansımayan ama içerden bakanların hemen fark ettiği kimi “insani” engeller, diğeri ise yasal, yapısal ve sistemsel sorunlardır.

Paylaş!
devamı