Gizlilik Bildirimi

GÖNEN KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ (“GÖNEN KADIN”) WEB SİTESİ KULLANIM VE GİZLİLİK KURALLARI

Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi(“GÖNEN KADIN”)’a ait internet sitesini ziyaret etmeden önce lütfen bu kullanım ve gizlilik kurallarını okuyunuz. GÖNEN KADIN internet sitesi ziyaret edilmekle ve/veya site içindeki uygulamalar kullanmakla, işbu kurallarda belirtilen şartların tamamı site kullanıcısı tarafından öğrenilmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır. Söz konusu şartları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen hemen ziyaretinize son veriniz.

GÖNEN KADIN, burada belirtilen site kullanım ve gizlilik kurallarında herhangi bir zamanda önceden bildirim yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı değişiklik ve düzenleme yapma hakkına sahiptir. Söz konusu kuralların güncel halini takip etme sorumluluğu site kullanıcısı/ziyaretçiye aittir.

Site kullanıcısı/ziyaretçi tarafından GÖNEN KADIN’a site vasıtasıyla iletilen kişisel bilgiler (ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, ikamet yeri vs.) GÖNEN KADIN tarafından gizli tutulacak ve bilgi sahibinin önceden izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak site kullanıcıları/ziyaretçilerin GÖNEN KADIN eğitimlerine katılması, etkinlik, proje ve faaliyetlerden haberdar edilmesi, GÖNEN KADIN’a üye olmak isteyen ziyaretçilerin üyelik koşulları hakkında bilgilendirilmesi gibi GÖNEN KADIN amaç ve faaliyetleri kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla, site kullanıcısı/ziyaretçiye ait kişisel veriler kullanıcı/ziyaretçiden site uygulamaları dahilinde talep edilebilecektir. Bu çerçevede, GÖNEN KADIN siteyi ziyaret eden kullanıcıya ait kişisel bilgileri kendi proje, uygulama, kampanya, faaliyet ve etkinliklerinin veri sahibine iletilmesi ve bu konularda bilgilendirici/tanıtıcı mesaj gönderilmesi (eposta, sms, vs), veri tabanı oluşturulması, ziyaret trafiğinin tespit ve analizi, IP adresi, işletim sistemi gibi verilerin belirlenmesi, web sitesi veya uygulamanın kaç kez açıldığı, görülen ve çıkış yapılan sayfaların tespiti, tarih ve zaman damgaları gibi bilgilerin toplaması ve etkinlik takibi amacıyla kullanma ve kayıtlarında saklama hakkına süresiz olarak sahiptir. Site kullanıcısı/ziyaretçi, kendisine ait kişisel verilerin GÖNEN KADIN tarafından burada belirtilen maksatla kullanımına koşulsuz ve süresiz olarak izin verdiğini kabul eder.

GÖNEN KADIN, resmi makamların talimatı veya yasal zorunluluk söz konusu olan haller hariç olmak kaydıyla, site kullanıcısı/ziyaretçiye ait kişisel verileri Madde 3’te belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

GÖNEN KADIN web sitesi üzerinden bağlantı verilen GÖNEN KADIN’a ait diğer web sitesi ve portallar (“gida.gonenkadin.com”, “oya.gonenkadin.com”, “turizm.gonenkadin.com” ve GÖNEN KADIN tarafından ileride oluşturulacak sair tüm site ve portallar) bakımından da burada belirtilen gizlilik kuralları geçerli olup, kullanıcı/ziyaretçi tarafından burada verilen izinler söz konusu site ve portalların ziyaret ve kullanımı halinde geçerli sayılacaktır.

GÖNEN KADIN, site kullanıcısı/ziyaretçi tarafından temin edilen veya otomatik şekilde toplanan bilgileri, Madde 3’te belirtilen amaç kapsamında teknik destek aldığı hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilecektir. Ancak bu halde GÖNEN KADIN söz konusu hizmet sağlayıcıların kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliğini uygun şekilde korumalarını sağlayacak gerekli tüm hukuki tedbirleri makul ölçülerde alacaktır.

GÖNEN KADIN, site üzerinde kamuya açık olan bölümlerde (örneğinmesaj panoları, yorum bölümleri vb.) paylaşılan kişisel verilerin korunması, kullanılması ve paylaşılmasından sorumlu değildir. Bu nedenle lütfen herkese açık olan ve herkes tarafından görülebilen bölümlerde paylaşacağınız bilgilerinizi dikkatli seçiniz. GÖNEN KADIN, söz konusu alanlarda site kullanıcısı/ziyaretçisi tarafından paylaşılan kişisel veri, yorum ve sair içerik ve görsellerin hukuka veya ahlaka aykırı ya da üçüncü kişiler açısından rahatsız edici olması durumunda, bunları kendi takdirine göre siteden kısmen veya tamamen silme hakkına sahiptir. Site kullanıcısı/ziyaretçisi bu paylaşımları sebebiyle doğabilecek hukuki, idari ve cezai sorumluluğun tamamen ve tek başına kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

GÖNEN KADIN otomatik araçlarla IP adresiniz, işletim sisteminiz, web sitesi veya uygulamanın kaç kez açıldığı, görülen ve çıkış yapılan sayfalar, tarih ve zaman damgaları gibi bazı bilgileri toplamak ve etkinlik takibi yapmak amacıyla Çerez (Cookie) kullanabilmektedir. Çerezler bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza web tarayıcınız tarafından yerleştirilen metin parçalarıdır. Çerezler güvenlik ve hangi sayfaların ziyaret edildiği, neyin indirildiği ve web sitesi veya uygulamada ziyaretçilerin sayfadan sayfaya hareket ederken hangi yolları takip ettikleri gibi web sitesi istatistik verilerini toplama amacıyla da kullanılabilmektedir. Site kullanıcısı/ziyaretçi siteyi ziyareti sırasında bilgisayarına cookie yerleştirilmemesi veya bu tür bir dosyanın gönderildiğine dair kendisine uyarı verilmesini sağlamak üzere bilgisayarının tarayıcı ayarlarını değiştirme imkanına sahip olup, bu husustaki sorumluluk tamamen site kullanıcısı/ziyaretçiye aittir.

Burada yer verilen kurallardan herhangi birinin geçersiz veya uygulamaz olması durumunda, bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin öteki hükümlerini etkilemez.

Bu Gizlilik Bildirimine ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bize info@gonenkadin.com adresinden ulaşabilirsiniz.