Vizyonumuz

İğne oyası projesinin nihai amacı, Gönen’deki oya ustalarının birikimlerini aktaracağı, yeni tasarımların üretileceği ve yeni ustaların yetişmesini sağlayacak donanımlı bir OYA ATÖLYESİ ve ürünlerin sergi ve satışı için bir MAĞAZA açılmasıdır.

Ayrıca aynı amaçla, belli başlı dillerde yayın yapacak bir İNTERNET PORTALI ve SANAL MAĞAZA devreye sokulacaktır.

Yerel el ürünlerimizin hak ettikleri değeri bulması ve pazarda yer edinmesi için, geleneksel ürünlere ek olarak modern aksesuarlar ve dekorasyon malzemelerinin üretimine öncelik verilecektir.

Dünyanın her tarafında üretilen benzer ürünler takip edilecek, o ürünlerin satıldığı mecralara katılım sağlanacaktır.

Şimdilik bir imece olarak başlayan projemiz, yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için tüzel kişilik olarak yapılanmasını tamamlayacaktır. Girişimimiz, orta vadede, Gönen için hatırı sayılır bir gelir kaynağı olmayı hedeflemektedir.

Projeye önderlik eden isimlerin hiçbiri tüccar değildir ve proje üzerinden para kazanmak gibi bir beklentisi yoktur.
Tüm işlemler, tüm katılımcıların bildiği işi yaparak destek sağlamasıyla yürütülmektedir ve gönüllülük esastır.

Yol Haritamız

Projemize katılım ve tanınırlık sağlamak için imece yoluyla iğne oyasından, bir şeftali ağacı maketi yapılacak ve Oya Festivali başta olmak üzere belirlenen yerlerde sergilenecektir. Bu imecenin yerel ve ulusal basında haber olması sağlanacaktır.

Halihazırda üretilen ve Pazar şansı olan ürünlerden bir stok envanteri oluşturulacaktır. Sentetik malzemelerle üretilen ürünler kesinlikle bu envanterde yer almayacaktır. Ustalarımız, başta ipek olmak üzere, doğal ve organik hammaddeler kullanmaya özendirilecektir.

Envanterdeki tüm ürünler, üreticisi, fiyatı ve işçilik bilgileriyle birlikte bir barkoda işlenerek etiketlenecektir.

Anonim ürünler dışında kalan özellikli tüm ürünler ve tasarımlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak telif altına alınacaktır.

Özel ürünlerin sahipleri, bu ürünlerin ticari haklarını satışla sınırlı olmak üzere Artemea “lace clothes & accessories” markamıza sahiplik edecek tüzel çatıya sözleşme karşılığı devredecektir.

Tüm ürünler profesyonel olarak fotoğraflanacak, her ürün grubu için, farklı dillerde Bakım ve Yıkama Talimatnamesi ile Orijinallik Sertifikası hazırlanacaktır.

Tüm ürünler boy, ağırlık ve katlama özellikleri dikkate alınarak gruplandırılacak ve her grup için üzerinde marka ismi ve logosunun bulunduğu ambalajlar dizayn edilecek veya satın alınacaktır.
Ambalajların görsel çekiciliği yanında, ürünle birlikte Kullanma Talimatı, Oirijinallik Sertifikası ve Garanti Koşulları belgesini güvenlikli şekilde saklamasına da dikkat edilecektir.

İlk aşamada web portalı ve sanal mağaza faaliyete geçirilecektir.

Ürün tedarik işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde yapabilmek için proje yönetimi, üreticilerle ürün teminine yönelik bağlayıcı sözleşmeler yapabilecektir.

Tasarım ürünler, üreticinin belirlediği değer, anonim ürünler ise, proje yönetiminin görevlendireceği ve katılımcı üreticilerden oluşan bilirkişiler tarafından üreticinin onayıyla belirlenen fiyatlar üzerinden satışa sunulacaktır.

Gerekli şartlar oluştuğunda ivedilikle faaliyete geçirilecek atölyede, Kosgeb, Kalkınma Ajansları, bakanlıklar veya AB fonları eliyle sağlanan desteklerden maksimum faydalanmak için gerekli çalışmalar yapılacak ve 1 öğretici, 1 öğretici yardımcısı ve 10 çalışan istihdam edilecektir.

Bu atölye, ürünlerin modernize edilmesi, yeni tasarımların üretilmesi ve ihtiyaç halinde ustalarımıza iş desteği sağlamakla görevli olacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen el sanatları konulu fuar ve festivallere katılım sağlanacaktır.

Projemizin nihai hedefi, marka isim ve logomuzla önce Gönen’de, sonra da franchising yoluyla ülkemizin diğer yerlerinde, el işi giyim ve aksesuar mağazaları açılmasıdır.

Paylaş!